MODEL DIN

  • DIN 19605/19643/18820
  • Standardna vinilestarska obloga
  • Prečnik od 800 mm do 2400 mm
  • Testirani pritisak 50% veći od maksimalnog propisanog radnog pritiska
  • Visina filtracionog sloja 1200 mm i 1500 mm

Za veći radni pritisak budite slobodni da nas kontaktirate.